De puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de Point-a-Rally (PAR) score. Dit is een scoremethode waarbij iedere rally een punt inhoudt. Servicewissels vinden nog wel plaats maar ook de ontvangende speler krijgt een punt bij de winst in de rally. Een wedstrijd zal gaan om 3 gewonnen games. Iedere game gaat tot 11 punten, tenzij de stand 10-10 bereiktis. In dit geval gaat de game door tot een van de spelers wint met 2punten verschil. De referee zal bij 10-10 aankondigen: “Tie break, speler dient te winnen met 2 punten verschil”. De gamescore wordt dus vb. 12-10 of 17-15.