Spelen

 

Goede service

 

Goede service

De serveerder staat met ten minste één voet in het servicevak en slaat de bal via de voormuur boven de servicelijn in het grote vak waar de ontvanger staat.

 

Servicefout

Servicefout

Speler A staat met een voet in het serveervak. De bal komt in het ontvangvak van speler B terecht, maar raakt op de voormuur de servicelijn of het muurvlak eronder.

 

Servicefout

Servicefout

De bal komt niet in het tegenovergestelde ontvangvak terecht of raakt de lijnen van dat vak. Wanneer de serveerder de bal mist, hem boven of op de uitlijnen slaat, de bal in de tin slaat of wanneer de bal niet eerst de voormuur raakt gaat de service naar de tegenpartij.

 

Return service

Return van de service

Speler B slaat de service van A terug. De ontvanger B mag de bal eenmaal laten stuiten of slaat de bal terug zonder dat deze de grond heeft geraakt, “volley”

Bal in spel

 

Bal in het spel

De bal hoeft niet rechtstreeks de voormuur te raken. Men mag zoals B doet de bal via de zijmuur slaan. Wanneer B de bal geslagen heeft kiest hij de positie op de “T”. Een bal is fout

wanneer hij boven of op de uitlijnen terechtkomt
de tin raakt
de vloer raakt voordat de bal tegen de voormuur komt
twee keer stuit voordat de tegenstander de bal kan slaan

Vervolg spel

 

Vervolg van het spel

Men kan de bal op diverse manieren slaan. Speler A speelt hier een zachte bal “dropshot” en maakt speler B kansloos omdat deze achter in de baan staat.

 

Let

Let

In deze spelsituatie kan een let worden toegekend. Speler B verhindert de aan de beurt zijnde speler A een goed uitzicht op de bal.

 

Bal raakt tegenstander

De bal raakt de tegenstander

Speler A raakt de tegenstander B met de bal. De bal zou via de zijmuur op de voormuur terecht zijn gekomen. In dit geval wordt er een let gespeeld. D.w.z. de rally wordt opnieuw gespeeld.

 

Bal raakt tegenstander

De bal raakt de tegenstander

Speler A slaat de bal tegen speler B. De bal zou rechtstreeks op de voormuur terecht zijn gekomen. Daarom krijgt speler A het punt.

 

Bal raakt tegenstander

De bal raakt de tegenstander

De bal raakt speler B. De bal had de voormuur al dan niet via de zijmuur niet gehaald zodoende gaat het punt naar speler B.